Project Description

DECISION PHOTO STORY

Lēmums- rezultāts uz kuru ved cerīgi gaismas viļņi ,citu klātesamība ,pārdomas, apņemšanās ,bezcerība ,izmisums un padošanās tikai savam, dziļi izjustam, saprastam ,neatkarīgam apstiprinājumam. Ceļš ,kuru ejam piesātina mūs ,neatkarīgi no uzdevuma.

MORE FROM THE IMART COLLECTION